Ochrana údajov | Adam Sport.eu

 
 
 
 
 
 
ÚVOD > Ochrana údajov
 
Hlasujte za nás v súťaži shop roku 2017

Pomôž nám oceniť pracovitosť, kreativitu, nápady, ústretovosť voči zákazníkom, dlhodobú serioznosť a najmä množstvo práce, práce, práce

Už po deviatykrát by sme sa radi zaradili medzi najserióznejšie a populárne eshopy na Slovensku kedže vaše DAKUJEM a naše PROSÍM je hnacím motorom v basecampe AdamSport-u. Rovnako, ako v predchádzajúcich rokoch o nich rozhodnú reálni zákazníci a odborná porota. Heureka.sk vyhlási v súťaži ShopRoku o najkvalitnejšie, najpopulárnejšie a najzaujímavejšie e-shopy slovenského internetu za rok 2017.

Radi by sme si pomerali sily s tými najlepšími na Slovensku, pomôž nám aj ty priateľu svojím hlasom. Hlasovanie ti nezaberie viac než minútu, tak smelo do toho!

Hlasovať môžeš na tejto adrese

 
 
Ochrana osobných údajov

1.1 Naša spoločnosť prijala viaceré bezpečnostné opatrenia zamerané na ochranu Vašich osobných údajov  v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a za týmto účelom má vypracovaný Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov.

1.2 Prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov je: Adam sport, s. r. o. so sídlom: Gorkého 121/19, 81101 Bratislava, IČO: 45 881 553. V súvislosti s prevádzkovaním e-shopu sa spracúvajú osobné údaje v týchto informačných systémoch osobných údajov:

IS E-shop

Účelom spracúvania OÚ je predaj tovaru, vyhotovenie faktúry a dodanie tovaru. Zoznam OÚ: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právnym základom je zmluvný vzťah § 10 ods. 3 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

IS Marketing

Účelom spracúvania OÚ je informovanie klientov o ponúkaných službách a tovaroch, zasielanie newsletterov. Zoznam OÚ: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právnym základom je súhlas klienta. Čas platnosti súhlasu: po dobu trvania účelu, t.j. kým má klient záujem o zasielanie newsletterov.

IS Vernostný program

Účelom spracúvania OÚ je poskytovanie zliav registrovaným klientom. Zoznam OÚ: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právnym základom je súhlas klienta. Čas platnosti súhlasu: po dobu trvania účelu, t.j. kým má klient záujem o poskytovanie zliav.

IS Súťaže

Účelom spracúvania OÚ je organizovanie spotrebiteľských súťaži.  Zoznam OÚ: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právnym základom je súhlas klienta. Čas platnosti súhlasu: po dobu trvania účelu, t.j. kým trvá daná súťaž vrátane jej vyhodnotenia a zaslania cien.

1.3 Vaše osobné údaje sa nebudú zverejňovať, nebudú poskytnuté tretím stranám a cezhraničný prenos osobných údajov sa nebude uskutočňovať. Osobné údaje môžu byť sprístupnené prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly  a v rámci poskytovania technickej údržby poskytovateľovi IT servisu alebo poskytovateľovi webhostingu. Po splnení účelu budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

1.4 Dotknutá osoba (klient) nie je povinná súhlas udeliť. Svoj súhlas môže u prevádzkovateľa kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa Adam sport, s. r. o. so sídlom: Karola Salvu 9, Ružomberok, PSČ:  034 01 alebo na e-mailovú adresu adamsport@adamsport.eu.

1.5 Na základe písomnej žiadosti môžete vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, presné informácie o zdroji, z ktorého sa získali osobné údaje, odpis osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo  ak došlo k porušeniu zákona.

 
 
 
 
Navštívili ste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia