Štefanský Beh 2017

 
 
 
 
ÚVOD > BLOG > Preteky > Štefanský Beh 2017
 

Štefanský Beh 2017

Pondelok, 14. november 2016

Vianočné mestské kritérium Štefanský beh pokračuje svojím 2. ročníkom po veľkom úspechu aj v roku 2017! Tešíme sa na každého účastníka, ktorý si príde medzi vianočnými sviatkami zašportovať pri populárnom behu ulicami mesta Ružomberok.

 

Propozície

Hlavní organizátori: AdamSport team & dobrovoľníci, Patrik Lupták, Ľubomír Kubáň, Ľuboslav Palguta, Tomáš Gazdarica, Robo Kollár, Ján Svrček

Usporiadateľ:  Adam Sport Ružomberok

Názov podujatia: Štefanský Benefičný Beh

Informácie: Tomáš Gazdarica 0907 839 754, Patrik Lupták 0915 824 928 resp. email: luptak.patrik@gmail.com

Miesto a dátum konania:  26.12.2017, pred Hotelom Kultúra (centrum mesta)

Štart: pred hotelom Kultúra o 12:00 a 13:00

 

 

Disciplína - beh:  Hlavná kategória 10km, Hobby 5km, detské kategórie

Účastnícky limit: 300 pretekárov

 

Prezentácia:

- prezentácia a registrácia detských, žiackych kategórií od 11:00 do 11:30

- prezentácia a registrácia hobby, hlavnej kategórie od 11:30 do 12:45

 

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:

11:00 - 11:30 Registrácia detských, žiackych kategorií

11:30 - 12:45 Registrácia Hlavnej a Hobby kategórie

12:00 Štart detských kategórií

12:00 - 13:00 Kultúrny program Kristína Bednárová

13:00 štart Hobby a hlavnej kategórie

14:00 vyhlásenie výsledkov

14:30 kapustnica v pivovare Čierny kameň

Voľný program v Čiernom kameni až do rána bieleho :-))

 

Prihlasovanie, registrácia bežcov:

- registračný link:  http://www.casomierapt.sk/prezentacia/pretek1.php

- na mieste v deň pretekov:  Robotnícky dom v mieste štartu oproti hotelu Kultúra

Technické zázemie:  WC, šatne, registrácia a úschovňa v priestoroch átria Robotníckeho domu

 

Štartovné:

- registrovaní online do 23.12.2017 7€

- registrovaní na mieste 10€

- juniori a juniorky 2€

Štartovné ZADARMO:

- pre deti

- všetkých Štefanov menom, priezviskom Štefan, obyvateľov Štefanovej

Štartová listina: http://www.casomierapt.sk/prezentacia/pretek1.php

 

Kultúrny program:

- speváčka Kristína Debnárová

- Folk.súbor DFS Belanček

 

 

Štartovný balíček obsahuje: 

- štartovné číslo, čip na meranie času

- občerstvenie na štarte a v cieli behu (teplý čaj - nealko)

- kupón na tradičnú kapustnicu v pivovari Čierny kameň

- zľavové poukazy od partnerov behu a AdamSport

- originál tričko Štefanského behu

 

 

 

 

Kategórie, dĺžka tratí a časový rozpis:

 

Meranie časov a výsledky: 

- časomiera PT prostredníctvom čipov

výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke http://www.casomierapt.sk/vysledky.php , alebo aj následne aj na facebooku. Bežci budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary)

 

Funkcionári:

- čestný predseda org. výboru: Marián Mydlo

- riaditeľ pretekov: Patrik Lupták

- tajomník: Tomáš Gazdarica

- hlavný rozhodca: Ing. Ján Svrček

 

Traťoví komisári:

- detské a žiacke kategórie:  Róbert Kollár

- hlavná a hobby kategória: Tomáš Gazdarica

 

Odmeny: 

- v každej detskej a žiackej kategórií budú odmenení všetci malí športovoci účastníckymi medailami.  Zároveň dostanú darčeky od hlavného sponzora Adam Sport a ostatných partnerov podujatia

- v každej kategórií budú odmenení prví traja bežci. Zároveň dostanú dary od hlavného sponzora Adam Sport a ostatných partnerov podujatia

 

ZA PREKONANIE TRAŤOVÉHO REKORDU ODMENA V HODNOTE 150€

 

 

Poistenie: každý bežec štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou bežcov na podujatí

Zdravotná a záchranná služba: bude zaistená v priestore štartu a cieľa

 

Upozornenia pre pretekárov:

- usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia si usporiadatelia vyhradzujú právo zmeny trasy behu. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia

- organizátor si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciach

 

 

 

Trať

Pripravili sme pre Vás atraktívnu trať ulicami mesta Ružomberok a už tradičnými ružomberskými schodami, ktoré vytvárajú jednu z dominánt mesta Ružomberok s minimálnym prevýšením o dĺžke hlavnej kategórie 10 km (2x okruh) a Hobby kategóriu 5km. Pre všetkých najmenších športovcov, ktorí prídu v doprovode svojich rodičov sú pripravené detské a žiacke preteky. Vzdialenosť a profil trate je vhodný pre všetky katégórie bežcov a Štefanský Beh zvládnu aj začiatočníci. Základnou výbavou je dobrá nálada a úsmev :-)

 

Podmienky: preteká sa podľa pravidiel atletiky, pretekári štartujú na vlastné nebezpečie, organizátor nezabezpečuje žiadne poistenie účastníkov pretekov

 

2 kolá - Hlavná kategória 10km

 

1 kolo - HOBBY 5km

 

Tento rok bude mať Štefanský beh v Ružomberku ešte jeden prívlastok, bude pomáhať

Chceme pomôcť malým športovcom, ktorí pochádzajú z rodín v hmotnej núdzi a majú pozitívny vzťah k pohybu, aby využili svoj potenciál naplno. Výťažok zo štartovného bude preto venovaný na nákup športových potrieb pre deti zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok. Spoločne s učiteľmi sme identifikovali z každej školy niekoľko detí, ktoré budú obdarované športovými potrebami, ktoré im pomôžu venovať sa kvalitnejšie športu v ktorom vynikajú.

 

Za podporu podujatia ďakujeme našim hlavným a mediálnym partnerom

Hlavní partneri:

 

 

Ostatní partneri:

 

 

Mediálni partneri:

 

   

 

 

Foto a video:

 

 

...

 
 
Navštívili ste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia