Návrat do minulosti úspešným Nultým ročníkom Štefanského behu v Ružomberku

 
 
 
 
ÚVOD > BLOG > Preteky > Návrat do minulosti úspešným Nultým ročníkom Štefanského behu v Ružomberku
 

Návrat do minulosti úspešným Nultým ročníkom Štefanského behu v Ružomberku

Piatok, 30. december 2016

Športová história sa obyčajne nie vždy na deň a hodinu opakuje, posledne síce s malým posunom piatich dní ale predsa bola prítomná opäť po 24 rokoch v Ružomberku na Nultom ročníku Štefanského behu.

Posledné januárové číslo dvojtýždenníka Ružomberského hlasu z roku 2016 píšuce  o niekdajších Silvestrovských behoch v meste,  povzbudilo predsedu športovej komisie pri MsZ Ľubomíra Kubáňa obnoviť dobré zvyky, konať a nebyť dlžným bývalej bežeckej tradícii mesta majúcej už pečať minulého storočia. Športová história sa obyčajne nie vždy na deň a hodinu opakuje, posledne síce s malým posunom piatich dní ale predsa bola prítomná opäť po 24 rokoch v Ružomberku na Nultom ročníku Štefanského behu.

Vzácnou zhodou okolností sa na trať postavili aj tí ,ktorí ju bežali ešte v posledných siedmich ročníkoch Silvestrovských behov v rokoch 1986- 1992 . Dnes už o 24 rokov starších bežcov tu treba pripomenúť mená J.Mikuštiaka, Oľgy Mlákovej, Štefana Stacha a 66 ročného Mariána Mydla (s číslom 134) súčasne aj čestného predsedu organizačného výboru behu .Všetci posledne menovaní sa tak po dlhých rokoch postavili opäť na štart 5 kilometrového okruhu Nultého ročníka Štefanského behu v Ružomberku.

Nahliadnutím do predošlých listín RSB , práve 69 ročný alpinista Jaroslav Mikuštiak potvrdil, že nestarne .V svojej vekovej kategórii skončil práve tak, ak o kedysi na poslednom ročníku RSB v r. 1992 na druhom mieste s vtedajším časom 17:43 minúty. Tentokrát  stále s výborným časom 23:55,3 min. avšak na ťažšej, než bývalej silvestrovskej trati. Najstaršími účastníkmi behu boli 59-ročná O.Mláková a 75 ročný Š.Stach. Bežeckú galériu účastníkov z celého Slovenka obohatila aj jediná zahraničná účasť 25 ročného Marka Popina zo srbského Nového Sadu ktorý dobehol v hlavnej kategórii na 10tommieste. Pred hotelom Kultúra a bránou cieľa sa pretek končil pre posledných dobiehavajúcich približne štyri minúty po štrnástej hodine.

Nultý ročník Ružomberského Štefanského behu - s logom usporiadateľov a sponzorov s heslom" Zabehni si na Štefana" dokázal úspešnosť ružomberského športového podujatia konaného 26.12. 2016 so štartom pre deti, hlavnú kategóriu a vyznávačov rekreačného behu. Pripraviť takúto akciou po rokoch so všetkým, aby to klaplo bez väčších ťažkostí, nebolo až také jednoduché: Takmer 10tka stretnutí organizatórov ako to všetko pripraviť, vytýčiť trasu bežeckého okruhu, zabezpečiť organizáciu, vyznačenie trate, registráciu bežcov, zľadiť časomieru, (čípy na členkoch pretekárov snímajúce časy dobehu ), svoje dočasné poskytnutie azylu vo vedľajších pries toroch v cukrárni U Letkov, ceny pre víťazov, občerstvenie v reštaurácii Čierny kameň , zdravotnú službu, činnosť fotografov a bezpečnosť pretekárov v spolupráci s
Mestskou políciou pri plnej cestnej premávke v Ružomberku ,dala po 15 hodine aj skupinke cudzích postávajúcich návštevníkov pri hoteli Kultúra najavo, že všetko sa vydarilo.

Vďaka sponzorom Patrikovi Luptákovi z Adam športu Ružomberok, Robertovi Kollárovi z Avestavu, Tomášovi Gazdaricovi z lyžiarskeho strediska na Malinom Brde, predsedovi športovej komisie pri MsZ Ľubomírovi Kubáňovi a  dvom bývalým atlétom ČSSR a Slovenska a dlhodobým organizátorov športových podujatí v meste a okolí Jánovi Svrčekovi(aj moderátorovi podujatia) a Ladislavovi Valentovi, tak všetko po rokoch dopadlo opäť v Ružomberku na jednotku. Zdravotná služba údajne ošetrila len dva poranenia pri páde a pošmyknutí sa s odretím končatín.ň

Po poslednom výstrele štartéra R. Kollára o 13. hodine, keď teplota dosahovala takmer 6 °C ,sa vydalo na 5 km mestský okruh stoštyridsaťpäť zaregistrovaných aktérov behu. Niektoré mladšie ročníky bežcov si okruh prebehli dva krát. Časť postavenej trate matadorom behov a cyklotratí Tomášom Gazdaricom ( aj víťazom vo svojej kategórii behu na 10 km s časom 36:19, pri absolutnom víťazovi  B. Šarkanovi z Kys. N. Mesta - čas 33:34,6 min ) trochu niekde miestami vlhkej lebo v meste deň pred pretekom pršalo, roztrhala peletón bežcov po dvoch odbehnutých kilometroch. Identicky trať mala len 1520 m pôvodnej silvestrovskej trate. Bola predĺžená o ďalších cca 260 metrov stupákom Obvodovej ulice smerom pod cintorín, kde niektorí  odpadnuvší a vtedy i kráčajúci aktéri trate si povedali, že ju bežia v Ružomberku už naposledy, právom dokumentovala, že RK-štefanské kritérium je náročným behom pre rekreačných športovcov. (Neskôr po behu ,sa však "Nikdy nehovor nikdy" stalo v cieli pravdou.) Veď len na jednom úseku trate predstavujúcom približne 680 metrov t.j 14 percent dĺžky okruhu bolo treba prekonať 53 metrov nadmorskej výšky. Aj keď sa po Cintorínskej, Kalvárskej ulici a Námestí A. Hlinku bežalo už takmer "dolu kopcom" pod Malý závoz, pred pretekármi ostal ešte jeden nerozlúsknutý štefanský oriešok. Opäť hore, "ale už keď aj vyšlapať"  70 metrov balustrád kostolných schodov k Mestskému úradu, kde úradoval posledný jeden kilometer pred cieľom pri hoteli Kultúra a rozhodol o umiestneniach vrcholových športovcov a ostatných, ktorí sa pokúsili toto štefanské bežecké kritérium absolvovať.

Dobrou zvesťou pre organizátorov  behu v meste Ružomberok zostáva po diskusiách s mnohými ,ktorí odbehli Nultý ročník a stretli sa v Čiernom Kameni pod kostolnými schodami na dobrej kapustnici, a konštatujúcimi, že o rok sú v Ružomberku opäť na Prvom ročníku Štefanského behu. Tento beh sa zapíše do histórie nových behov a pokračovateľov niekdajších 7mich RSB a dostane svoj pevný štatút i v kalendári mestských ,cestných, horských  a i iných, v kategórii pravidelne sa opakujúcich behov na Slovensku.

Výsledkovú listinu Nultého ročníka Štefanského behu v Ružomberku, tak ako ju zaznamenali časomiery, najdete na webovej stránke Štefanského behu v Ružomberku ,alebo na portáli AdamSport Ružomberok.

Marián Mydlo
Ružomberok 28.12. MMXVI.

 

...

 
 
Navštívili ste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia